ده رباره ی ماڵپه ڕی ده ربه ندیخان نێتندیخان.


ماڵپه ڕێکی کولتوری وڕۆژنامەوانی و سیاسی ڕۆشنبیرییه، ماڵپه ڕی ده ربه ندیخان سه ربه خۆیه و سه ر به هیچ لایه نێکی سیاسی نییه.


هه موو ڕۆشنیبرانی کورد، ده توانن له ڕێگه ی ده ربه ندیخان نیت بابەت و وتاره کانیان بڵاو بکه نه وه .


ماڵپه ڕی ده ربه ندیخان نێت، ماڵپه ڕێکه بۆ خزمه تی بیری نه ته وه یی له کوردستان، هه روه ها بۆ بوژاندنه وه ی بیری ئازاد، هه ستی خۆشەویستی نیشتیمانه داگیرکراوه که مان، بەرەو پێسخستنی کۆمەڵگای کوردستانی کاردەکات.